DEROL s.r.o.

DEROL s. r. o. Teplice je společnost, která byla založena 1. 7. 1999 jejím jednatelem panem Jindřichem Horníkem.

Tato společnost vznikla z důvodu zániku DESTY CZ, která se zabývala výrobou vysokozdvižných vozíků, tak speciál. vozů na úpravu ledové plochy pod zn. DESTAROL. Společnost DEROL s. r. o. nabídla spolupráci firmě ČZ Strakonice v oblasti servisu vysokozdvižných vozíků – jako smluvní servis, a zároveň nabídla výrobu roleb na úpravu ledové plochy. Pracovníci fy. Derol jsou ti samí pracovníci, kteří do skončení DESTY vyráběli rolby.

Postupem doby se podařilo vyrobit několik prototypů vozů na úpravu led. plochy. Nyní se vyrábí 3 typy roleb v různých modifikacích.

Tyto rolby mají označení: DEROL 99-P /classic + hydrostat/

Tyto rolby mají certifikát CE dle směrnice č. 98/37 ES.

Společnost zaměstnává 12 zaměstnanců + 2 pracovníky externí. Společnost hospodaří ve vlastních prostorách – bývalý areál DESTY Teplice.

Mimo jiné se společnost zabývá servisní činností na vys. vozíky, Desta-rolby – Destarol L1, Destarol LX, Destarol 92, Derol 99. Dále drobnými obráběčskými pracemi – máme docela dobře vybavenou obrobnu.

V neposlední řadě může nabídnout autolakýrnické práce v nově vybudované lakovně vč. přípravny a stříkacího boxu.